ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606

นายนิวัต ตัดสมัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

089-8679573

นายสุกิจ สายสิงห์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

084-5071759

  • วิสัยทัศน์

    “เมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ แหล่งเกษตรที่ยั่งยืน สังคมน่าอยู่”

ข่าวสารชาวอบต.ดินเเดง

กิจกรรมชาวอบต.ดินเเดง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
11 มิถุนายน 2567

พี่น้อง อบต.ดินเเดง เราดูแล

1-6
หมู่
3,879
ประชากร
๘๗
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)