ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
24 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
24 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
24 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
3 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
10 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
10 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปกิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎหมายจัดตั้ง
10 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎหมายจัดตั้ง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ