องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : -
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dindang_60@hotmail.com