แหล่งท่องเที่ยว
บ้านไร่ตะวันหวาน
2200
17 มกราคม 2566

 บ้านไร่ตะวันหวาน ตั้งอยู่ในตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เป็นจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งท่อมเที่ยงเชิงเกษตรแบบผสมผสาน มีทั้งพื้นที่ป่า แปลงพืชผักปลอดสารพิษ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สามารถเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัว เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องเกษตรแล้ว ยังมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ คาเฟ่ ร้านอาหาร และบ้านพัก ซึ่งบ้านพักแต่ละหลังมีให้เลือกที่หลากหลาย ภายในห้องพักตกแต่งแบบเฉพาะตัวของที่นี่ มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน บนพื้นที่ที่กว้างขวางและปลอดภัย