ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
24 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
24 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
24 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
24 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ