ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระได้ภายในเดือน มิถุนายน 2567
28 พฤษภาคม 2567

40


ข่าวประชาสัมพันธ์ ..... องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระได้ภายในเดือน มิถุนายน 2567 โดยงดเว้นค่าปรับ