ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ธนาคารขยะตำบลดินแดง ประจำเดือนมิถุนายน 2567
32
21 มิถุนายน 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ธนาคารขยะตำบลดินแดง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีประชาชนตำบลดินแดง และกลุ่ม อถล.ตำบลดินแดงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

-น้ำหนักขยะรีไซเคิล 451.5 กิโลกรัม

- วงเงินในตลาดนัดฯ 1,711 บาท

* กำหนดการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง *