ภาพกิจกรรม
โครงการ ”พระเยี่ยมโยม” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลดินแดง
32
21 มิถุนายน 2567

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 ท่านนายกนิวัติ ตัดสมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง นายวรรโชค ชุมทอง รองนายก อบต ดินแดง นางเด็ษ ตัดสมัย ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง นายสุกิจ สายสิงห์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง นางสาวจิราภร ชาญณรงค์ หัวหน้าสำนักปลัด นางวิษณีย์ ปานเพชรนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายบุญรวย ศรีโรโรจน์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และคณะผู้บริหาร นางช่อทิพย์ เพ็ชรเรือนทอง ผอ.รพ.สต.บ้านเขาไว้ข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. โดยมีพระครูสังฆรักษ์ ภูรินัท จิตตัธมโม หรือพระอาจารย์ขวัญ สำนักสงฆ์ถ้ำขนมโค และคณะญาติโยมเจ้าภาพจากประเทศสิงคโปร์

โครงการ #”พระเยี่ยมโยม” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประลาชนตำบลดินแดง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาไว้ข้าว สำนักสงฆ์ถ้ำขนมโค กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง มีการนำข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันมามอบให้ และมีการให้ศีลแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง เป็นการสร้างขวัญและกำลังให้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ในนามของ อบตดินแดง ขอขอบพระคุณเจ้าภาพจากประเทศสิงค์โป

#วัดสิริบรรพตโชคชีย #ถ้ำขนมโค

#สำนักสงฆ์ถ้ำขนมโค

#ผู้นำท้องถิ่น

#ผู้นำท้องที่

ขอพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย นะคะ

Thank you.

#เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ✌️✌️✌️

#มิตรภาพไร้พรหมแดน❤️❤️…….❤️❤️

#การให้เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่🙏🙏🙏

Date 18-20 June 2024 Chairman Kanivat Tailoring the mayor of Din Daeng Subdistrict Administrative Organization, Mr. Worachoke Chumthong, Deputy Mayor of Din Daeng Subdistrict Administrative Organization, Mr. Sukit Saising, Din Daeng Subdistrict Administrative Organization calendar, Mrs. Jiraporn Narong, Head of the Office of the Permanent Secretary, Mrs. Wissanee Panphet in the community, with Mr. Bun Ruay Sriroroj, Community Development Officer Drive work and the executive team, Mrs. Chonthip Pheruentong, director of Ban Khao Mai Khao Subdistrict Health Promotion Project hospital staff Subdistrict Administrative Organization officials Public health officials and village village health volunteers and Phrakru Sangkharak Phurinut Chittathat Momo or Wat Phra Achan Khwan Tham Khanom Krok along with a group of Singaporean relatives Traveled to visit elderly bedridden patients Supervising officer The survey group opportunity system will have rice and dry nutrients. Donate orthotic equipment entertainment equipment and appliances that are important in maintaining efficiency To help elderly patients who are confined to their homes and bedridden. The person with authority controls the effectiveness of the group. Perception is the encouragement and strength of those in power. Sick people and relatives donate as a royal merit to His Majesty King Bhumibol Adulyadej on the auspicious occasion of his 6th cycle birthday, 28 July, Thursday 2024.

Din Daeng Subdistrict Administrative Organization would like to thank the hosts in Singapore.

#Wat Siribanpot Chokchai #Khanom Cave

#Wat Tham Khanom Kho

#local leaders

#local leaders

I would like to thank you for this opportunity.

thank you

#I'm rooting for everyone ✌️✌️✌️

#Friendship without borders❤️❤️…….❤️❤️

#Making merit is charity🙏🙏

Thank you.

#Friendship without borders

"Friendship Beyond Frontier"

#Giving a great charity

# Local leader

#Civic leaders

"great charitable giving"

+47

ความรู้สึกทั้งหมด

2คุณ และ Ooy Amonrat