Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  facebook อบต.ดินแดง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  E-Service
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การดาวน์โหลดเอกสาร
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 13) 2 ต.ค. 2563
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดู : 17) 21 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 8 ก.ย. 2563
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 33) 28 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (ดู : 93) 21 ก.ค. 2563
รายงานผลการจัดโครงการ พระเยี่ยมโยม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำลดินแดง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไว้ข้าวและภาคีเครือข่าย (ดู : 11) 20 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 87) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผลการประกวดหนังสือเล่มเล็ก หัวข้อ (ดู : 64) 20 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดหนังสือเล่มเล็ก หัวข้อ (ดู : 42) 15 เม.ย. 2563
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการป้องกันและมาตรการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) (ดู : 13) 1 เม.ย. 2563
ขยายเวลาประการแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 49) 31 มี.ค. 2563
การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก หัวข้อ (ดู : 40) 27 มี.ค. 2563
กิจกรรมมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล ด้านภาษาไทย "การเขียนคำให้ถูกต้อง" (ดู : 47) 27 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล ด้านภาษาไทย "การเขียนคำให้ถูกต้อง" (ดู : 45) 27 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล ด้านภาษาไทย (ดู : 43) 23 มี.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 42) 18 มี.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 39) 18 มี.ค. 2563
ประกาศรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล ด้านภาษาไทย (ดู : 48) 13 มี.ค. 2563
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ ภายใต้แนวคิด (ดู : 58) 14 ก.พ. 2563
ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลและวันรับรางวัล การประกวดเขียนเรียงความ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง (ดู : 56) 20 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครการประกวดเรียงภายใต้แนวคิด “ครูในอุดมคติของฉัน” (ดู : 58) 20 ม.ค. 2563
ประกาศ รับสมัครประกวดเขียนเรียงความ (ดู : 56) 7 ม.ค. 2563
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ (ดู : 24) 8 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (ดู : 81) 7 ต.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (ดู : 65) 25 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (ดู : 70) 24 ก.ย. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 28) 17 ก.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน รวมใจหนึ่งเดียวอาสาปลูกป่าชายเลน รักษาสิ่งแวดล้อม (ดู : 44) 17 ก.ย. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรีการเขียนผ้าบาติก ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 54) 30 ส.ค. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกระบี่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ (ดู : 32) 15 ส.ค. 2562
ประกาศ เรื่องการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์ (ดู : 32) 7 ส.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้พิการติดเตียง (ดู : 27) 22 ก.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ดู : 30) 20 มิ.ย. 2562
10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ดู : 24) 22 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 26) 20 พ.ค. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม (ดู : 58) 18 เม.ย. 2562
แผ่นพับ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" (ดู : 23) 5 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมในการการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (ดู : 36) 8 ก.พ. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 32) 24 ม.ค. 2562
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขานวดแผนไทย (ดู : 21) 23 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190
โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : 075-818606 ต่อ 10 E-mail Address : dindang_60 @hotmail.com     www.dindang.go.th
  Copyright © 2016. dindang.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs